Tag ebook

Tổng hợp ebook dạy lập trình cực hay

Mới học lập trình thì việc đi tìm tài liệu khá là đau đầu đúng không nào? Vậy hôm nay mình sẽ share 1 loại tài liệu đặc biệt có...

Tag TuVan

Tư vấn laptop cho dân IT

Mới bước vào con đường lập trình chắc hẳn ai cũng có 1 tá câu hỏi trong đầu như: “nên học ngôn ngữ nào?” hay “học trường IT nào?” hoặc...

Tag Laptop

Tư vấn laptop cho dân IT

Mới bước vào con đường lập trình chắc hẳn ai cũng có 1 tá câu hỏi trong đầu như: “nên học ngôn ngữ nào?” hay “học trường IT nào?” hoặc...

Tag NodeJS

Xây dựng web confession với NodeJS và AngularJS

Trong series này chúng ta sẽ viết 1 trang web hoạt động như confession sử dụng back-end là NodeJS và front-end là AngularJS, nào cùng bắt đầu thôi! Chuẩn bị...

Tag Angular

Xây dựng web confession với NodeJS và AngularJS

Trong series này chúng ta sẽ viết 1 trang web hoạt động như confession sử dụng back-end là NodeJS và front-end là AngularJS, nào cùng bắt đầu thôi! Chuẩn bị...

Tag MongoDB

Xây dựng web confession với NodeJS và AngularJS

Trong series này chúng ta sẽ viết 1 trang web hoạt động như confession sử dụng back-end là NodeJS và front-end là AngularJS, nào cùng bắt đầu thôi! Chuẩn bị...

Tag FCM

Push notification với Firebase Cloud Messaging trong React Native

Hi~! Nhân lúc làm app với React Native và Firebase nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy thông báo (push notification) sử dụng FCM...

Tag react-native

Kết hợp Stacks, Tabs và Drawers của React Navigation 4.x trong React Native

Bonjour! Cùng đi tiếp với series về React Native, hôm nay chúng ta sẽ build 1 app kết hợp các loại navigator bao gồm: Stacks, Tabs và Drawers. App không...

Push notification với Firebase Cloud Messaging trong React Native

Hi~! Nhân lúc làm app với React Native và Firebase nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy thông báo (push notification) sử dụng FCM...

Tag push-notification

Push notification với Firebase Cloud Messaging trong React Native

Hi~! Nhân lúc làm app với React Native và Firebase nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy thông báo (push notification) sử dụng FCM...

Tag Firebase

Flutter Problem Guide

Hi~! Bài viết này hướng dẫn cách khắc phục các lỗi mình gặp khi trải nghiệm Flutter. Flutter x Firebase Các vấn đề xảy ra khi sử dụng FlutterFire #Problem...

Tag Flutter

Flutter Problem Guide

Hi~! Bài viết này hướng dẫn cách khắc phục các lỗi mình gặp khi trải nghiệm Flutter. Flutter x Firebase Các vấn đề xảy ra khi sử dụng FlutterFire #Problem...

Tag react-navigation

Kết hợp Stacks, Tabs và Drawers của React Navigation 4.x trong React Native

Bonjour! Cùng đi tiếp với series về React Native, hôm nay chúng ta sẽ build 1 app kết hợp các loại navigator bao gồm: Stacks, Tabs và Drawers. App không...

Tag complex navigation in react-native

Kết hợp Stacks, Tabs và Drawers của React Navigation 4.x trong React Native

Bonjour! Cùng đi tiếp với series về React Native, hôm nay chúng ta sẽ build 1 app kết hợp các loại navigator bao gồm: Stacks, Tabs và Drawers. App không...

Tag note

Kinh nghiệm phỏng vấn

Kinh nghiệm phỏng vấn PHP Constructor có modifier là? TL: Public POST và GET khác nhau? Dữ liệu gửi lên có mã khóa không? Mã hóa bằng giản đồ URL...

Tag interview

Kinh nghiệm phỏng vấn

Kinh nghiệm phỏng vấn PHP Constructor có modifier là? TL: Public POST và GET khác nhau? Dữ liệu gửi lên có mã khóa không? Mã hóa bằng giản đồ URL...